کلوتِ لوت

آرم استرانگ وقتي پا به كره ماه گذاشت نمي دانم چه احساسي داشت! زمانيكه بر كلوت لوت پا ميگذاري و دور دست افق را مي نگري و عمق سكوت را با تمام وجود حس ميكني، بيان آن لحظه در توان قلم نگنجد. "گذري بر جاي پاي محمل سواران كوير"(مجله دوستداران شکار و طبیعت شماره 66) بيان احساس نگاهي است كه از اين منظر توصيف گرديده..0

فهرست فعاليتهای تحقيقاتی و مطالعاتی

 ۱-

 عنوان : بررسی کيفيت آب قناتهائی که از داخل شهرهای حوزه يزد ـ اردکان عبور مينمايد.

 محل ارائه: همايش بين المللی قنـــات ۲۱-۱۹ خرداد ۱۳۷۹ یــــزد .

 کيفيت مقاله : علمی ـ عملی  ( کار مشترک ) .

۲-

 عنوان : بررسی زيستگاههای هوبره و پتانسيل های موجود در استان يزد .

 محل ارائه: همايش منطقه ای توسعه پايدار در زيست بومهای بيابانی . ۲۹-۲۷ ارديبهشت ۱۳۷۹ - یــــزد .

 کيفيت مقاله : علمی ـ عملی .

۳-

 عنوان : بررسی زاغ بور در ايران .

 محل ارائه: همايش ديرين شناسی و تنوع زيستی . ۷-۴ خرداد ۱۳۷۸ - کرمان .

 کيفيت مقاله : علمی ـ عملی .

۴-

عنوان : نگاهی به عملکرد مرکز تحقيقات و تکثير و پرورش گورخر ايران .

محل ارائه: همايش دست آوردهای برنامه توسعه دوم دانشگاه تربيت مدرس ۱۶- ۱۷ آبان - تهران . ۱۳۷۹ .

کيفيت مقاله : علمی ـ عملی .

۵-

عنوان : بررسی کيفيت فاضلاب کارخانه قند شاهـــرود و اثر آن بر خاک کشاورزی .

محل ارائه: کنگره سراری بهداشت آب ۱۹ - ۱۷ سال ۱۳۷۵ دانشگاه رازی . کرمانشاه .

کيفيت مقاله : علمی ـ عملی .

۶-

عنوان : مقاله انگليسی در مورد عملکرد مرکز تکثير و پرورش گور خر ايران .

محل ارائه: آلمان . Mrbansfischer - Verlay2001 .

کيفيت مقاله : علمی ـ عملی .

7-

عنوان : مقاله انگليسی در مورد مشاهدات زاغ بور در مرکز ايران .

محل ارائه: مجله  Sandgrouse  - 1997  لندن .

کيفيت مقاله : علمی ـ عملی .

۸-

عنوان : ارائه مقالات فارسی در مجله دوستداران شکار و طبيعت .

کيفيت مقاله : علمی ـ عملی ـ تحقيقاتی ـ توصيفی .

۹-

عنوان : ۱۴ مورد پايان نامه کارشناسی و جلسه بحث در ارتباط با موضوعات محيط زيست طبيعی و انسانی .

نوشته شده در ۱۳۸۳/٤/۳٠ساعت ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ توسط اکبر همدانیان نظرات () |

اکبر همدانيــــان                                                                                                   

دارای مدرک کارشناسی ارشد محيط زيست

 

 

 

 

 محل و سال ارائه مدارک :

سال       ۱۳۴۸       دیپلم طبيعی                      دبيرستان پهلوی يــــزد

سال       ۱۳۵۹       فوق دیپلم                         دانشگاه بوعلی همدان

سال       ۱۳۶۹       ليسانس محيط زيست          دانشگاه گرگان

سال  ۱۳۷۳ فوق لیسانس علوم محيط زيست ازمرکز تحقيقات تکميلی دانشگاه تهران

 

سابقه کـــار:

سال     ۱۳۵۲  رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان شادگان

سال     ۱۳۵۴  معاون اداره کل حفاظت محيط زيست استان خوزستان

سال     ۱۳۶۰  رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان یـــزد

سال     ۱۳۶۹  رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان شاهرود

سال     ۱۳۷۴  معاون فنی اداره کل حفاظت محيط زيست استان کرمان

سال     ۱۳۷۶   معاون فنی اداره کل حفاظت محيط زيست استان يـــزد

فعاليتهای فوق برنامه کاری :

۱- عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ميبد .

۲- عضو شورای پژوهشی دانشگاه یـــزد .

۳- عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ميبد .

۴- عضو شورای پژوهشی دانشگاه محيط زيست يـــزد .

۵- عضو هيئت علمی سازمان حفاظت محيط زيست .

۶- عضو هيئت مديره سازمان باز يافت و تبديل مواد .

۷- عضو انتصابی شورای نظام مهندسی کشاورزی .

۸- عضو شورای عالی فضای سبز استان يـــزد .

۹- عضو شورای نرم افزای ايرانگردی و جهانگردی .

۱۰- عضو کميسيون ماده سيزده (۱۳) .

۱۱- عضو موسس NGO طنين سبز .

۱۲- عضو موسس زنان پيشگام دوستدار طبيعت .

13-   همكارى در ايجاد پايگاه تحقيقاتى مشترك هوبره ايران و طائف عربستان .

 

طرحها و پروژه ها :

۱- ناظر سه پروژه مطالعاتی محيط زيست استان کرمان به مدت سه سال .

۲- ناظر سه پروژه مطالعاتی محيط زيست استان يزد به مدت شش سال .

۳- ناظر پروژه اجرايی کمربند سبز در استان يزد .

۴- مجری پروژه مرکز تحقيقات و تکثير گورخر ايران در کشور .

۵- مجری پروژه اجرايی و تحقيقاتی هوبره و تکثير نيمه طبيعی ايران و عربستان .

۶- انجام مطالعات در مورد تکثير گوزن زرد ايران در جنگل باغشادی (شهرستان هرات).

۷- ارائه طرح بهسازی زيستگاه دره انجير جهت افزايش طعمه يوزپلنگ آسيايی و نظارت بر آن . 

۸- تهيه و تدوين گزارشات مبنی بر شناسايی و موفی يازده منطقه از استانهای يزد - کرمان و شاهرود و ارائه ان به دفاتر ذيربط جهت انتخاب مناطق تحت مديريت و يا ارتقاء کلاس حفاظتی شامل :

- منطقه حفاظت شده کوه بافق ( تهيه گزارش مشترک اکبر همدانيان و محمد علی آشتيانی و ارائه محدوده جغرافيايی ).

- پناهگاه حيات وحش دره انجير و نی باز ( گزارش مشترک اکبر همدانيان و موسوی).

- منطقه حفاظت شده سياه کوه اردکان ( گزارش مشترک اکبر همدانيان و موسوی).

-  منطقه حفاظت شده بوروئيه هرات ( گزارش مشترک اکبر همدانيان و موسوی).

- انتخاب و معرفی منطقه جنگل باغشادی بعنوان ده درصد مناطق جنگلی (پايان نامه کارشناسی فتح الله حيدری - استاد راهنما اکبر همدانيان و گزارش مشترک.

- انتخاب و معرفی منطقه قره تپه بعنوان مهمترين زيستگاه هوبره .

- منطقه شکار ممنوع شيرکوه.

- منطقه شکار ممنوع مرور ميبد.

- منطقه شکار ممنوع آريز بافق.

-- منطقه شکار ممنوع تپال در شهرستان شاهرود تدوين گزارش از اکبر همدانيان و محدوده جغرافيايی .

- تهيه و تدوين طرح و تگثير کونه های در معرض خطر انقراض در عباس اباد شاهرود.

- منطقه شکار ممنوع شهر بابک در استان کرمان ( گزارش اکبر همدانيان ).

- انتخاب محدوده پارک ملی خبر و روچون در کرمان با همکاری خانم شيرين ابوالقاسمی و احمد شيبانی.

- پروژه مطالعاتی اکولوژی و بيولوژی زاغ بور در محدوده استان يزد ...

نوشته شده در ۱۳۸۳/٤/٩ساعت ٥:٤۸ ‎ب.ظ توسط اکبر همدانیان نظرات () |


Design By : Night Skin