جناب آقای مهندس سید حسین سادات موسوی

مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست استان یزد

موضوع :اعلام عدم همکاری در شرکت معادن مس تفت

با سلام احتراماً به استحضار می رساند اینجانب اکبرهمدانیان از ابتدای سال 1390 بعنوان مشاور بخش  محیط طبیعی طرح معادن مس تفت دعوت به همکاری شدم.

همانگونه که مستحضرند ارزیابی زیست محیطی معدن مس دره زرشک توسط شرکت آمایشگران محیط صورت گرفته و در جلسه کمیته ارزیابی  مطرح گردید ومقررشد با توجه به حساسیت منابع آبی در منطقه نسبت به مطالعات تکمیلی در این بخش اقدام تا در کمیته بعدی تصمیم گیری شود.صرف نظر از مسائل فنی طرح و حساسیت ایجاد شده در منطقه از نظر اثرات سوء احتمالی در آینده و مطالعات صورت گرفته توسط اساتید فن و صاحب نظران لذا هر گونه اظهار نظر کارشناسی در این زمینه از چارچوب شرح وظایف اینجانب (مشاور محیط طبیعی طرح) خارج و منوط به تصمیم گیری و اظهار نظر دفاتر ذیربط سازمان حفاظت محیط زیست و سایر ارگانهای مرتبط می باشد.

از آنجائیکه در مطالعه ارزیابی زیست محیطی طرح معدن مس دره زرشک  مبلغی بابت احیاء و بازسازی محیط طبیعی منطقه لحاظ گردیده و می بایست این اعتبار مبتنی بر تغییرات بوجود آمده در سیمای طبیعی منطقه (Change detection) و در چارچوب برنامه ریزی تدوین شده در بخش محیط طبیعی هزینه  گردد لذا به مدیریت طرح معادن مس تفت برنامه عملکرد کوتاه مدت و بلند مدت در 15 مورد کتباً اعلام گردید.

شایان ذکر است که مواردیکه نیاز به طرح داشت نیز به مرحله اجرا گذارده شد و طرحهای تهیه شده به مدیریت پروژه تحویل گردیده است. اینک پس از گذشت بیست ماه بدلیل عدم پاسخ و اظهار نظرقطعی از سوی معاونت بخش محیط انسانی سازمان لذا هیچگونه اقدامی در بخش محیط  طبیعی صورت نپذیرفته.با امعان نظر به موارد ذکر شده لذا از ابتدای سال 1391 اینجانب هیچگونه همکاری با شرکت معادن مس تفت نداشته و در حال حاظر نیز با توجه به شرایط موجود بستری در زمینه اجرای طرحهای بهسازی محیط از سوی شرکت مس تفت متصور نمی باشد. مراتب جهت استحضار و هر گونه اقدام اعلام میگردد.

                                                    باتشکر                                                                          

     اکبر همدانیان

جناب آقای مهندس علی اکبر صالحی

مدیر عامل محترم شرکت ماد کیمیا فرآیند پیرو نامه شماره 43 مورخ20/4/91 جهت استحضار و اقدام مقتضی

/ 0 نظر / 13 بازدید