جام می و خون دل هریک به کسی دادند

                                                     در دایره قسمت تقدیر چنین باشد

/ 0 نظر / 85 بازدید