هرچه شیر و عقاب و ببر ، به بند / هرچه روباه و گرگ وموش رها

هرچه خورشید و ماه در پس ابر / رسته خفاش ها و شب پره ها

                  نسل ها نیاز به الگو دارند

سخن از تربیت و سازندگی است . بحث از شکل دادن به "وجود " است .

تنها در اینصورت است که زندگی ، هدف و جهت پیدا میکند واز پوچی بیرون می آید زیرا "زندگی، زراعت وجودی انسان است و هر کسی دهقان بذر خویش "

اما......این الگو ها را باید از کجا آورد؟

 این نمونه ها را در کجا باید یافت ؟

از این نمونه ها و الگوها و مدل ها فراوانند ، اما افسوس که تعداد زیادی از این چهره ها ، که الهام بخش و فروغ آفرین زندگی ها هستند در تاریکخانه تاریخ ،مدفون اند وباید یافتشان .

زندانی تاریخ اند ، و باید آزادشان ساخت . گنج هائی هستند در خرابه های تاریخ ، که باید کشف و استخراجشان کرد.

ولی..... افسوس که دست جنایتکار تاریخ ، به آنان مهلت خود نمائی نمیدهد و چنین شعله های مقدسی را زیر آوار حق کشی ها و خاکستر حسد ها و خود خواهی ها و خودی خواهی ها خفه میکند . و آماج یورش تند و بی امان تحریف ها قرار میدهد.

ابن مسعود از شخصیت های بارزی است که در میان فارسی زبانان گمنام و نا شناخته مانده است.

ششمین نفری که مسلمان شد و از برگزیدگان رسول خداست . او یکی از دوازده نفری بود که به غیر قانونی بودن حکومت بعد از پیامبر معتقد بود و اعتراضات خود را بی پروا در حضور مردم بیان میکرد . نمونه ای از بیانات اعتراض آمیزش در باره خفقان حکومتی در قالب اشعار زیر را جواد محدثی مؤلف کتاب زندگینامه ابن مسعود آورده است .:

هرچه مرغ حق است ، پر بسته / هرچه مردار خوار ، در پرواز

دشمن آزاد و دوستان در بند / سنگها بسته است و سگها باز

هرچه حلقوم خشمناک ، به خاک / هر که مانده است، مانده بی پرواز

هرچه خون ریخت از گلوی شهید / مانده بی انتقام و رفته ز یا د

هر زبان در دهان که حق میگفت / دشمن از خشم ،آن دهان را دوخت

هر کسی سر بلند کرد ، برفت / هر عقابی که پر گشود ،بسوخت

عده ای اهل عیش و لذت و کیف / شاد و خندان و خرم و سیرند

درکنار همین غرور و سرور / عده ای هم گرسنه می میرند

                                       زندگی نامه ابن مسعود

                                      از :جواد محدثی

/ 0 نظر / 11 بازدید